Kiểm tra đột xuất xử lý cán bộ hách dịch, nhũng nhiễu

"Sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc TP, UBND các cấp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính".

Đó là mục đích của Kế hoạch kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn TP mà Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến vừa ký ban hành ngày 15-3.

Các nội dung kiểm tra gồm:

- Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc chấp hành thời gian làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

- Việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.         

- Việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

Sau khi kiểm tra, đoàn công tác của TP sẽ kiến nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, vi phạm các quy định về nghĩa vụ, những việc không được làm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.

Cũng trong ngày 15-3, trao đổi với báo chí, ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết từ cơ sở phản ánh của người dân, doanh nghiệp hoặc báo chí, đoàn công tác sẽ kiểm tra đột xuất, không báo trước thời gian, địa điểm và sẽ kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Ông Tuyến cũng cho rằng lãnh đạo TP mà phải trực tiếp kiểm tra công vụ đến từng chuyên viên cấp cơ sở là không đáng nhưng cũng phải làm để răn đe.

Kiểm tra đột xuất xử lý cán bộ hách dịch, nhũng nhiễu ảnh 1
Thái độ, tác phong phục vụ người dân cũng là một trong những nội dung được kiểm tra. Ảnh: Người dân đến làm thủ tục hồ sơ hành chính tại quận 3. Ảnh: VIỆT HOA