Kiểm tra toàn bộ thuốc nhập khẩu kém chất lượng

Quyết định này được đưa ra là vì qua công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc trong thời gian gần đây, Cục Quản lý Dược đã phát hiện các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh thuốc có nhiều sai phạm như: thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, thực hiện chưa đúng qui định về thông báo thu hồi thuốc kém chất lượng của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng thuốc.

Do đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh thuốc phải đánh giá đầy đủ nhà cung cấp/nhà sản xuất để đảm bảo chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên thị trường; Phối hợp hệ thống kiểm tra chất lượng, kiểm tra 100% lô thuốc nhập khẩu từ các công ty trong danh sách các công ty dược có thuốc vi phạm chất lượng trước khi lưu hành trên thị trường; Thực hiện nghiêm túc các thông báo thu hồi thuốc của cơ quan kiểm tra chất lượng theo quy định.

Cục đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước tích cực vào cuộc theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát các công ty nhập khẩu, kinh doanh thuốc trên địa bàn. Để kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm, Sở Y tế các tỉnh, thành phố giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định về quản lý chất lượng thuốc.

Cục sẽ phối hợp Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện qui định về quản lý chất lượng thuốc và thu hồi thuốc kém chất lượng trong cả nước, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Trước đó, Cục Quản lý Dược đã rút số đăng ký lưu hành nhiều loại thuốc ngoại tại Việt Nam do vi phạm chất lượng theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

Các thuốc bị rút số đăng ký lưu hành chủ yếu của  Ấn Độ như Umedica Laboratories Pvt., Ltd.; Marksans Pharma Ltd.; Yeva Therapeutics Pvt., Ltd., Cure Medicines (I) Pvt., Ltd., Medley Pharmaceuticals Ltd…

THANH GIANG

Sửa Luật Đất đai và kỳ vọng của Nhân dân vào Quốc hội

Sửa Luật Đất đai và kỳ vọng của Nhân dân vào Quốc hội

(PLO)- Sự kỳ vọng có được một đạo luật chất lượng, khai phóng những điểm nghẽn liên quan đến cơ chế dịch chuyển đất đai thôi thúc người dân đóng góp ý kiến và đã có đến hơn 12 triệu lượt ý kiến góp ý cho đạo luật này