Kiến nghị cho TP.HCM quản lý 14 tuyến đường thủy nội địa

(kênh Tẻ, kênh Đôi, rạch Ông Lớn, kênh Cây Khô, sông Chợ Đệm Bến Lức, sông Cần Giuộc) cùng tám tuyến được dự kiến chuyển thành tuyến đường thủy nội địa phương (Tắc Ông Nghĩa, kênh Bà Tổng, sông Đồng Tranh 1, sông Vàm Sát, sông Dần Xây, sông Dinh Bà, sông Lò Rèn, Tắc Ông Cu - Tắc Bài).

Đoạn sông từ cầu Sài Gòn đến ngã ba sông Vĩnh Bình cũng được UBND TP kiến nghị ủy quyền cho Sở GTVT TP quản lý. Lý do đây là tuyến nằm hoàn toàn trong khu vực nội đô TP, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều bến thủy nội địa hoạt động...

THU HƯƠNG