Kiên quyết bảo đảm số lượng cấp phó theo đúng quy định

Sáng 14-10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

Tại Hội nghị, nhiều câu hỏi được đại diện các bộ, ngành, địa phương đặt ra liên quan đến tổ chức biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập; danh mục vị trí việc làm; phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa UBND và Chủ tịch UBND; giải quyết số lượng cấp phó dôi dư theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP…

Kiên quyết bảo đảm số lượng cấp phó theo đúng quy định  ảnh 1
Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: CTV

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà băn khoăn: Nghị định 107 quy định đối với các đơn vị sau khi sáp nhập cơ quan, tổ chức lại mà có số lượng cấp phó nhiều hơn quy định thì có lộ trình 3 năm để tiến hành sắp xếp.

Tuy nhiên với các đơn vị không tổ chức sắp xếp lại mà số lượng cấp phó hiện cũng đang nhiều hơn so với quy định lại không điều khoản chuyển tiếp.

Bà Hà đề nghị bổ sung thêm trong điều khoản chuyển tiếp của Nghị định để bố trí sắp xếp cho phù hợp. 

Giải đáp sau đó, quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Nguyễn Văn Lượng khẳng định không có điều khoản chuyển tiếp đối với đơn vị không sắp xếp lại tổ chức. Các đơn vị giữ ổn định, không sắp xếp lại mà thực hiện không đúng số lượng cấp phó thì phải tự sắp xếp.

“Không có nghị định nào hướng dẫn cái sai của chúng ta cả”- ông Nguyễn Văn Lượng nói và đề nghị các địa phương căn cứ vào quy định của pháp luật để thực hiện cho đúng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định số lượng cấp phó thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ. Với những đơn vị vượt quá số lượng cấp phó mà không liên quan đến việc sắp xếp thì phải kiên quyết thực hiện đảm bảo đúng số lượng. 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cũng lưu ý việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện theo đúng quy định của Luật. Khi chuyển viên chức từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghiệp khác phải tuân thủ Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn.

Cụ thể, khi viên chức có nguyện vọng chuyển đi nơi khác, được nơi đến đồng ý tiếp nhận thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc ở tại đơn vị đó, sang đơn vị mới ký lại hợp đồng.

“Nhiều khi tôi theo dõi thấy có đơn vị chuyển viên chức chỉ làm quyết định tiếp nhận, điều động là không đúng. Nếu chúng ta “rờ” đến, tôi nghĩ kể cả Bộ Nội vụ cũng có trường hợp làm không đúng”- ông Tuấn thẳng thắn nói.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai luật, nghị định có phát sinh các vướng mắc, những vấn đề chưa được quy định cần kịp thời gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét, điều chỉnh kịp thời. 

Các đơn vị có liên quan của Bộ Nội vụ khẩn trương tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để giải đáp, thông tin kịp thời, tiếp tục nắm bắt các tình huống trong quá trình thực hiện những nội dung sửa đổi của 4 luật trên, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời.