Kinh doanh máy ghi âm là ngành, nghề có điều kiện

Ngày 12-12, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đấu giá tài sản; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Trước đó, ba luật này đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2.

Theo ông Đăng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có nhiều điểm tiến bộ so với luật cũ.

Cụ thể, luật đã bãi bỏ 20 ngành, nghề không phù hợp với tiêu chí và mục đích quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đồng thời, luật đã bổ sung 15 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phù hợp với tiêu chí, mục đích theo quy định; đáp ứng yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh.

Kinh doanh máy ghi âm là ngành, nghề có điều kiện.

Một số ngành, nghề được bổ sung trong luật đáng chú ý như kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô; kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá; kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng,…

Ngoài ra, luật cũng hệ thống hóa, tách, hợp nhất một số ngành, nghề có cùng tính chất, mục tiêu nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước, đồng thời sửa đổi tên một số ngành, nghề để phản ánh chính xác, đầy đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề kinh doanh đó nhằm tăng tính minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật,…

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2017; trừ hai ngành, nghề kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị và sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

Đối với Luật Đấu giá tài sản và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, theo đại diện Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, hai luật này đều được xây dựng theo nguyên tắc nghiêm túc, bảo đảm phù hợp, thống nhất với các luật, bộ luật liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm