11 tháng, người Việt bỏ ra 5,3 tỉ USD mua ô tô
(PL)- Theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng đầu năm 2015, kim ngạch nhập khẩu ô tô đạt 5,3 tỉ USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2014.

Như vậy, trung bình mỗi tháng người Việt bỏ ra 481 triệu USD nhập khẩu nhóm hàng hóa ô tô (gồm cả linh kiện và phụ tùng ô tô).

Trong cơ cấu nhập khẩu ô tô 11 tháng qua, ô tô nguyên chiếc được nhập về tăng 91% (ô tô dưới chín chỗ ngồi tăng 46%) so với cùng kỳ năm 2014. Giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 11 tháng tương đương 2,6 tỉ USD với 112.000 chiếc. Mức nhập khẩu này tăng gần 83% về lượng và tăng 91% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

So với các năm gần đây, tốc độ nhập khẩu ô tô về Việt Nam 11 tháng qua tăng đột biến. Cụ thể, năm 2014, Việt Nam chi 1,6 tỉ USD nhập 72.000 chiếc và năm 2013 là 709 triệu USD cho gần 34.500 chiếc. Như vậy, riêng 11 tháng năm nay đã nhập nhiều hơn cả hai năm 2013 và 2014.

QUANG HUY