Xét về cơ cấu, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,4 tỉ USD, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu đến 10,9 tỉ USD.

Tính chung trong năm tháng đầu năm nay, xuất khẩu giảm gần 1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ. Đơn cử dầu thô giảm 26%, xăng dầu giảm 44%, dệt may giảm 14%, sắt thép giảm 11%.

Tuy vậy, có 18 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, đặc biệt có ba mặt hàng giá trị trên 10 tỉ USD. Đó là điện thoại và linh kiện đạt 18,3 tỉ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 15,5 tỉ USD và dệt may đạt 10,5 tỉ USD.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu trong năm tháng giảm 4,6%. Khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu hơn 42 tỉ USD, còn lại thuộc về khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy tính chung cán cân thương mại hàng hóa trong năm tháng đầu năm nay thặng dư 3,53 tỉ USD.