(PL)- Các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo một số tỉnh vùng duyên hải miền Trung đã chia sẻ như trên tại Diễn đàn giải pháp phát huy sức mạnh miền Trung trong giai đoạn mới. Diễn đàn được tổ chức vào ngày 15-8 tại TP Đà Nẵng.

 

Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, quá trình phát triển vừa qua của vùng duyên hải miền Trung cho thấy các địa phương nếu chỉ dựa vào điều kiện tự nhiên để thực hiện chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư mà thiếu sự liên kết nhằm tối ưu hóa nguồn lực hữu hạn thì khó có thể đẩy mạnh phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của toàn vùng. Các địa phương có lúc còn có biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh. Việc đưa ra các ưu đãi quá lớn nhằm hấp dẫn các nhà đầu tư đã gây tổn thất cho lợi ích chung” - ông Huệ nhận định.

LÊ PHI