Chiều nay, 12-4, Liên bộ Tài chính - Công Thương phát đi thông tin về điều hành giá xăng dầu chu kỳ mới.

Theo đó, từ 16 giờ 30 phút chiều nay, ngày 12-4, giá xăng E5 giảm 45 đồng/lít, xăng A95 giảm 76 đồng/lít, dầu diesel giảm 102 đồng/lít, dầu hỏa giảm 177 đồng/lít, dầu mazut giảm 70 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: giá xăng E5 còn 17.806 đồng/lít, giá xăng A95 còn 18.970 đồng/lít, dầu diesel còn 14.141 đồng/lít, giá dầu hỏa 12.827 đồng/lít, giá dầu mazut còn 13.687 đồng/kg.

Liên Bộ cho biết, tại kỳ điều hành này tiếp tục không trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; tiếp tục chi ở mức cao Quỹ BOG đối với tất cả các loại xăng dầu.

Cụ thể, chi sử dụng quỹ BOG với mặt hàng xăng E5 ở mức 1.800 đồng/lít, xăng A95 ở mức 950 đồng/lít, dầu diesel ở mức 250 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

"Nếu kỳ điều hành này không chi quỹ BOG, giá xăng E5 sẽ tăng 1.755 đồng/lít và giá bán là 19.606 đồng/lít, xăng A95 sẽ tăng 874 đồng/lít và giá bán là 19.920 đồng/lít; dầu diesel sẽ tăng 148 đồng/lít và giá bán là 14.391 đồng/lít; dầu hỏa sẽ tăng 123 đồng/lít và giá bán là 13.127 đồng/lít; dầu mazut sẽ tăng 430 đồng/kg và giá bán là 14.187 đồng/kg" - Liên Bộ cho biết.