Đồng thời đại hội đã bầu bổ sung thay thế hai thành viên HĐQT gồm ông Trần Lệ Nguyên và bà Nguyễn Thị Hạnh trong nhiệm kỳ 2012-2017. Trong cuộc họp HĐQT sau đó, ông Trần Lệ Nguyên được bầu vào vị trí chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu thực vật Tường An.

Tường An là doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường dầu ăn Việt Nam với doanh thu hằng năm vào khoảng 4.000 tỉ đồng. Hiện Tường An đang sở hữu hai nhà máy tinh luyện tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Nghệ An cùng hệ thống phân phối mạnh trên thị trường.

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn Kido (KDC) được Ủy ban chứng khoán chấp thuận chào mua công khai 65% cổ phần của Công ty Tường An.

Như vậy, cùng lúc đầu tư vào hai doanh nghiệp lớn trong ngành dầu ăn là Vocarimex, Tường An đã cho thấy tham vọng của ông Nguyên sẽ đưa Kido trở thành tập đoàn lớn nhất trong lĩnh vực này.

Tập đoàn Kido là một trong 30 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất hiện nay trên thị trường, có kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu, marketing, năng lực quản trị, M&A…