Ngày 10-10, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đã có văn bản thống nhất thời gian phát hành lại vé số truyền thống sau 3 tháng "nghỉ dịch".

Theo đó, Đồng Tháp sẽ phát hành lại vé số truyền thống vào ngày 22-10. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp căn cứ nội dung chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và ý kiến thống nhất của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam xem xét, quyết định thời gian và phương thức bán phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Công ty Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp chủ động phối hợp Sở Y tế và các cơ sở y tế huyện, thành phố để triển khai thực hiện công tác tiêm vắc xin cho đại lý vé số và người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất tạm dừng mở số đối với vé số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp từ ngày 12-7. Đến nay tỉnh Đồng Tháp đã chi hỗ trợ cho gần 10.000 người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh với số tiền gần 15 tỉ đồng.