Ngày 16-10, Sở Du lịch TP.HCM cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia và thành phố từ cuối quý I, Sở đã phối hợp Sở Y tế tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố ban hành Quyết định công nhận một số cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly có trả phí .

Công tác này cơ bản đáp ứng được nhu cầu của khách; góp phần khẳng định sự đồng hành, chung tay của ngành du lịch thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố có 23 cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly đã được UBND chấp thuận với tổng số 1.718 buồng/phòng. 

Trong đó, 21 cơ sở lưu trú làm địa điểm cách ly cho người nhập cảnh về TP.HCM và hai cơ sở lưu trú làm địa điểm cách ly cho đoàn bay gồm khách sạn Eastin Grand Hotel;  khách sạn Park Royal.

Hiện nay, Sở Du lịch đang phối hợp với Sở Y tế tiếp tục thẩm định để đề xuất 26 cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly có trả phí với công suất dự kiến hơn 1.300 phòng. Trong đó có hai du thuyền 5 sao; 17 khách sạn ba sao; hai khách sạn hai sao và năm khách sạn một sao.

Bảng giá 21 khách sạn làm điểm cách ly có thu phí trên địa bàn TP.HCM:

1/ https://drive.google.com/file/d/1h_RzvSmbRaHCV3SktxobpM91jv22LGuG/view?usp=sharing

2/ https://drive.google.com/file/d/16AFru11A9eE_FGj2CAiaBwsTP4VQrAZV/view?usp=sharing

3/ https://drive.google.com/file/d/1q3F1nQkbxFiVOTfwvWNwA6PmrxZ2bWi-/view?usp=sharing

4/ https://drive.google.com/file/d/1Ydu39w8DZJqmXky0bKt3TyeK-NEK84IF/view?usp=sharing

5/ https://drive.google.com/file/d/1953MjrOifuTZpqqMD-CW2gdnsYzP8DpS/view?usp=sharing

6/ https://drive.google.com/file/d/1sYtpGhBxv0Z1K0nE0Ri3b78mJTOeEZks/view?usp=sharing

7/ https://drive.google.com/file/d/1eEG5f39olbFAE1E3Iqt1kzvGrHXesY2-/view?usp=sharing

8/ https://drive.google.com/file/d/1G3iweNughnClE5g-AP5cABwx4TTxFq5A/view?usp=sharing

9/ https://drive.google.com/file/d/1uqaM5NlEprK54p7rKv-O0gqwAYqHJL0J/view?usp=sharing

10/ https://drive.google.com/file/d/1gsYt8GyNJdKOaNkD-hgy_1E8bvBm7zTq/view?usp=sharing

11/ https://drive.google.com/file/d/1aTl2mSF4thyv2iBpNAIvpHv78E_dbGCA/view?usp=sharing

12/ https://drive.google.com/file/d/1UWjZQqH8YJE1rDlYhfnyfy1mwRljiVSy/view?usp=sharing

13/ https://drive.google.com/file/d/1D9Fcho4kZtHw45DIBWGWBwNEU8abMNbm/view?usp=sharing

14/https://drive.google.com/file/d/1yncKH7kM2waw4RLO8OWxP_anqoNAKGqm/view?usp=sharing

15/ https://drive.google.com/file/d/1YxgHm0rnsIcQKGD6MVYiltwLjxVO2DuM/view?usp=sharing

16/https://drive.google.com/file/d/14A2vg9IsDv0lD-ei8Wtf9R7ilAxvwFJU/view?usp=sharing

17/https://drive.google.com/file/d/1SyTP5rbT5E0PX81mK410gfPUsV-HprgP/view?usp=sharing

18/https://drive.google.com/file/d/1W_zBAokrF-38RlmaCvuMWMjQELEFq2lB/view?usp=sharing

19/https://drive.google.com/file/d/16s_aaYw1qIBhMd9rBER5STpNnOMi8-G-/view?usp=sharing

20/https://drive.google.com/file/d/1RtZewKZX62a-kRwIo4MKSXHSKtjrEr9B/view?usp=sharing

21/ https://drive.google.com/file/d/1S9yyGGhqrsvwscgchDSrpZeY3QuqEiYF/view?usp=sharing