Theo GS-AHLĐ Võ Tòng Xuân, từ kinh xáng Xà No có thể làm cuộc cách mạng mới về “tam nông” để rút ngắn khoảng cách nông thôn - thành thị và nâng cao thu nhập cho nông dân, đưa hạt gạo lên sàn giao dịch nông sản hiện đại. Ông cũng đề nghị từ kinh xáng Xà No, nghiên cứu đưa lúa gạo của miền Hậu Giang xuất khẩu trực tiếp mà không cần thông qua các cảng trung gian ở TP.HCM. Như vậy lợi nhuận sẽ gia tăng, nông dân được hưởng lợi nhiều hơn.

GIA TUỆ