Theo đó, các thương nhân, cư dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc; ngân hàng, các tổ chức có liên quan đến hoạt động thanh toán trong thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc dùng ngoại tệ tự do chuyển đổi, VND hoặc nhân dân tệ (CNY) trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

Phương thức thanh toán bao gồm thanh toán qua ngân hàng, bằng VND tiền mặt hoặc CNY tiền mặt.

Thông tư cũng quy định cụ thể hoạt động sử dụng tài khoản CNY, VND. Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định một số hoạt động ngoại hối khác như hoạt động ủy thác thanh toán bằng đồng CNY, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu CNY tiền mặt và VND tiền mặt.

Đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới, ngân hàng được phép cũng như của cá nhân, thương nhân và tổ chức khác nhằm giám sát, quản lý chặt chẽ, có hiệu quả đối với hoạt động quản lý ngoại hối trong thương mại biên giới Việt - Trung.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-10-2018.