Theo Bộ Tài chính, giá xăng dầu có xu hướng giảm rõ rệt và sẽ tác động tích cực đến thị trường nói chung, trong đó có thị trường vận tải bằng ô tô nói riêng.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện kê khai lại giá cước phù hợp với biến động giảm của chi phí nhiên liệu đến giá cước vận tải, đồng thời thực hiện rà soát chặt chẽ việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải theo quy định. Các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý cước vận tải, kể cả đối với trường hợp quá thời hạn quy định mà các đơn vị vận tải không thực hiện kê khai giảm giá cước theo xu hướng giảm giá nhiên liệu.