Ngày 20-10, Bộ Công Thương đã phát đi thông tin điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước, thật trùng hợp khi chu kì điều hành này trùng với Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10.

Theo đó, cơ quan điều hành cho phép doanh nghiệp đầu mối sử dụng quỹ bình ổn với xăng khoáng 130 đồng/lít, xăng E5 110 đồng/lít, dầu diesel 180 đồng/lít, dầu madut 100 đồng/kg.

Sau khi xả quỹ bình ổn, giá xăng RON 92 giảm nhẹ 124 đồng/lít xuống mức tối đa 17.875 đồng/lít, xăng E5 giảm 97 đồng/lít xuống 17.634 đồng/lít. Các mặt hàng dầu dầu diesel giảm 178 đồng/lít xuống 14.410 đồng/lít; dầu hỏa giảm 434 đồng/lít xuống 12.999 đồng/lít và dầu mazut giảm 104 đồng/kg xuống 11.644 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá bán lẻ xăng trong nước đã trải qua 19 kỳ điều hành, trong đó chỉ có 8 lần giảm giá, còn lại là tăng giá hoặc giữ nguyên. So với đầu năm, giá xăng đã tăng thêm hơn 2.000 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành này, Bộ Tài chính cũng thay đổi mức thuế bình quân gia quyền tính cho quý cuối cùng của năm. Theo đó, thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu Quý IV năm 2017 như sau: xăng 8,56%; dầu diesel 2,15%; dầu hỏa 0,09%; dầu madut 3,78%. Trong khi đó thuế bình quân gia quyền Quý III năm 2017 với xăng 9,31%; dầu diesel 2,57%; dầu hỏa 3,49%; dầu madut 4,54%).