Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin về điều hành giá xăng dầu trong nước. Theo đó, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: xăng RON 92 giảm 112 đồng/lít; xăng E5 giảm 105 đồng/lít

Trong khi đó dầu diesel 0.05S tăng 147 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 318 đồng/lít; Dầu mazut tăng 212 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON 92 không cao hơn 17.999 đồng/lít; Xăng E5 không cao hơn 17.731 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.588 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 13.433 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.748 đồng/kg.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cho phép doanh nghiệp được chi quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 100-190 đồng/lít,kg tùy loại.