(PL)- Ngày 13-7, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã có quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây, mã chứng khoán WEB.

Lý do là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây không hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký quyết định chấp thuận niêm yết. Loại chứng khoán bị hủy là cổ phiếu phổ thông. Số lượng cổ phiếu bị hủy niêm yết là 100 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị niêm yết bị hủy là 1.000 tỉ đồng.

Được biết, WEB tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Cờ Đỏ sau đổi tên là Ngân hàng TMCP Miền Tây và gần đây đổi tiếp sang tên Ngân hàng TMCP Phương Tây.

B.NHƠN