Yêu cầu năm ngân hàng và một công ty báo cáo mua, bán vàng miếng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, quyền sở hữu vàng hợp pháp của tổ chức, cá nhân được công nhận và bảo vệ theo quy định của pháp luật. Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Nghị định quy định bảy hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Trong đó, đáng chú ý là hoạt động kinh doanh vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp; mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh của cá nhân vượt mức quy định không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Nghị định quy định rõ hoạt động mua, bán vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có trách nhiệm thực hiện đóng mã ký hiệu và hàm lượng vàng trên sản phẩm. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-5.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa yêu cầu năm ngân hàng thương mại cổ phần báo cáo về việc triển khai mạng lưới mua, bán vàng miếng. Cùng với năm ngân hàng gồm Á Châu, Đông Á, Xuất nhập khẩu Việt Nam, Sài Gòn Thương Tín, Kỹ Thương Việt Nam còn có Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn được Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo về vấn đề.

TX