Đoàn kiểm tra của Cục QLCL sẽ lấy mẫu một số cuộc gọi ngẫu nhiên tại Hà Nội để đo tỉ lệ thiết lập cuộc gọi thành công, đặc biệt là chất lượng đàm thoại. Ngoài ra, Cục cũng đo kiểm chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL của FPT Telecom tại TP.HCM và chất lượng dịch vụ thoại cố định và của Viettel tại TP Hải Phòng.
Cục QLCL vừa kết thúc đợt kiểm tra chất lượng các mạng di động cũ. Trong số các chỉ tiêu đo kiểm quan trọng nhất thì MobiFone, VinaPhone là hai mạng di động có kết quả gần tương đương, Viettel đứng thứ ba, thứ tư là S-Fone và cuối cùng là EVN Telecom.

BC