(PL)- Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố số liệu trong bảy tháng, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt giá trị 7,9 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp tục đứng trong tốp 5 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Mỹ là nông sản, đạt giá trị xuất khẩu 455 triệu USD, tăng 30,7%; thủy sản đạt giá trị 366 triệu USD, tăng 5,9%

Cũng trong thời gian này, nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam đạt hơn 2 tỉ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Mỹ đạt 9,9 tỉ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ năm 2010 có thể đạt 14,2 tỉ USD, tăng 15% so với năm 2009.

LX