Cụ thể theo báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên, đơn vị này vẫn giữ tốc độ phát triển doanh thu khá tốt, với hơn 4.800 tỉ đồng, tăng hơn 400 tỉ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, lợi nhuận có dấu hiệu giảm mạnh, chỉ còn 347 tỉ đồng, giảm một nửa so với năm 2017 là 681 tỉ đồng.

Nguyên nhân lợi nhuận giảm vì Trung Nguyên do tăng chi cho bán hàng hơn 700 tỉ đồng, khoản mục chiếm hầu hết việc kéo lợi nhuận giảm. Điều này cũng hợp lý vì ông Vũ thời gian qua tăng các nguồn lực cho quảng cáo, các chương trình phục vụ kiến tạo khởi nghiệp,...

Trong bốn năm qua, giai đoạn vợ chồng ông chủ Trung Nguyên dẫn nhau ra tòa ly dị, kết quả kinh doanh cũng vẫn duy trì ổn định bình quân hơn 4.000 tỉ đồng. Nhưng biên lợi nhuận trồi sụt, riêng trong ba năm gần nhất đang giảm dần. Biên lợi nhuận gộp từ mức 37,4% năm 2016, giảm xuống 34% năm 2017 và đến năm 2018 chỉ còn 27,9%. Theo đó năm 2016 là 768 tỉ đồng thì đến năm 2017 là 681 tỉ đồng, và đến năm 2018 chỉ còn 347 tỉ đồng.

Tập đoàn Trung Nguyên được thành lập năm 2006 do ông Đặng Lê Nguyên Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đến cuối năm 2018, Tập đoàn Trung Nguyên có tổng tài sản hơn 6.000 tỉ đồng với lợi nhuận chưa phân phối gần 1.900 tỉ. Trong khi đó, hai công ty thành viên có tổng tài sản lần lượt là 483 tỉ và 1.002 tỉ đồng.