(PL)- Chiều 15-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

Theo đó, UBTVQH thống nhất đề nghị thời gian có hiệu lực của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (TXNK) là từ ngày 1-9 thay vì từ ngày 1-7. Theo báo cáo giải trình tiếp thu về dự án luật này của UBTVQH, có ý kiến cho rằng Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) mới kết thúc đàm phán, chưa ký kết và chưa trình QH để phê chuẩn, do đó nên để sau khi ký kết Hiệp định TPP mới tiến hành sửa đổi luật. Tuy nhiên, UBTV nhận định việc ban hành Luật TXNK trước khi TPP có hiệu lực với nhiều nội dung cải cách sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh...

Về việc ban hành biểu thuế suất, có ý kiến cho rằng có những điều khoản giao cho Chính phủ quy định có thể làm giảm tính minh bạch và ổn định của chính sách thuế. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển giải thích: “Dự thảo luật quy định thẩm quyền của QH quy định khung biểu thuế xuất khẩu. Tuy nhiên, với danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu là rất lớn (với hơn 10.400 dòng thuế) thì việc ban hành quá chi tiết sẽ không phù hợp và khó khăn cho việc điều hành các chính sách của Nhà nước. Đồng thời, để bảo đảm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, dự thảo luật giao UBTVQH quyết định sửa đổi, bổ sung khi Chính phủ trình”.

Chiều 15-1, UBTVQH đã chính thức công bố “Ngày bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021” là ngày Chủ nhật 22-5.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh trong ngày này cử tri sẽ lựa chọn ra người đại diện cho mình để quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

TRỌNG PHÚ