Đáng lưu ý là quy định buộc các nhà nhập khẩu phải tuân thủ những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm giống như các nhà sản xuất thực phẩm trong nước. Cụ thể, các nhà buôn trong và ngoài nước Mỹ muốn bán thực phẩm tại thị trường Mỹ phải nộp cho nhà chức trách Mỹ các kế hoạch chính thức, trong đó cho biết họ đã làm gì để thực phẩm không gây bệnh cho mọi người. Ví dụ, các nhà nông phải cam đoan nước tưới của họ là nước sạch.

Theo FDA, Mỹ nhập khẩu khoảng 15% thực phẩm của 150 nước cho người dân sử dụng. Hiện nay cơ quan này trông cậy vào các thanh tra thực phẩm đặt tại các biên giới nhưng họ “soi” chưa tới 2% thực phẩm nhập vào nội địa. Và với quy định mới này, FDA buộc các nhà nhập khẩu phải xem xét toàn bộ dây chuyền cung ứng và xác định những rủi ro về an toàn nằm ở đâu. Các công ty cần giữ tài liệu những gì mình làm để kiểm tra các rủi ro. Phải mất ít nhất một năm rưỡi để các quy định mới trải qua phần thăm dò ý kiến của quần chúng, thêm một năm nữa hoặc lâu hơn để bắt đầu có hiệu lực.

Trước thông tin này, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam lo ngại việc xuất khẩu sang Mỹ sẽ tiếp tục khó khăn vì gặp thêm nhiều rào cản kỹ thuật.

QUANG HUY