Ngày 15-4, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Nội dung văn bản cho biết, vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc triển khai đăng ký mở tờ khai xuất khẩu gạo của cơ quan hải quan và việc các doanh nghiệp xuất khẩu gạo không nhận được đầy đủ thông tin về việc mở tờ khai xuất khẩu gạo, dẫn đến gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài Chính báo cáo về trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4-2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó nêu cụ thể về quy trình, cách làm, danh sách các doanh nghiệp, thời gian mở tờ khai hải quan và số lượng gạo xuất khẩu của từng doanh nghiệp đã đăng ký thành công trên hệ thông, công tác phối hợp với Bộ Công Thương về việc này.

Bộ Tài Chính báo cáo về việc mua dự trữ lương thực theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 140/TB-VPCP ngày 3-4 và văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10-4.

Yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo về việc triển khai văn bản 2827/VPCP-KTTH ngày 10-4 và công tác phối hợp với Bộ Tài Chính để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung nêu trên trước ngày 18-4-2020.