“Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời rà soát, loại bỏ những thủ tục không cần thiết để tạo bước đột phá về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư”.

 

Thẩm tra dự án Luật Đầu tư sửa đổi trình QH sáng 4-6, Ủy ban Kinh tế của QH đã yêu cầu như vậy.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, hiện nay thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư được áp dụng quá rộng. Tất cả dự án đầu tư nước ngoài và nhiều dự án đầu tư trong nước, trong đó có cả các dự án chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ thông thường và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện cũng bắt buộc có giấy chứng nhận đầu tư. “Vì vậy dự luật bỏ yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thông thường. Đối với các dự án này, nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần thông báo cho cơ quan quản lý đầu tư về những nội dung cơ bản như mục tiêu, địa điểm, quy mô, tổng vốn đầu tư, thời hạn dự án, tiến độ thực hiện. Việc này không tạo thêm gánh nặng hành chính cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm, phần cơ quan quản lý thực hiện “hậu kiểm” cũng như xử lý các vấn đề phát sinh” - Bộ trưởng Vinh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Vinh, luật sửa đổi lần này sẽ quy định cụ thể danh mục ngành nghề cấm đầu tư ngay trong luật. Đồng thời, dự luật cũng quy định rõ các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND, HĐND các cấp không được ban hành danh mục lĩnh vực cấm đầu tư và lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

T.HẰNG