Sếp bia Sài Gòn chính thức nghỉ hưu
(PLO)- Ngày 7-4, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố Quyết định số 1174/QĐ-BCT do bộ trưởng Bộ Công Thương ký về việc nghỉ hưu đối với ông Lê Hồng Xanh, thành viên Hội đồng quản trị Sabeco, kiêm phụ trách Ban điều hành Sabeco và thành viên Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco, từ ngày 1-7.

Cụ thể, theo quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Bộ Công Thương xét đề nghị của vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương ký quyết định: Ông Lê Hồng Xanh (sinh ngày 12-6-1957), đại diện phần vốn nhà nước, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Sabeco, thôi làm đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco. Và nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1-7-2017.

Sếp bia Sài Gòn chính thức nghỉ hưu - ảnh 1
Ông Lê Hồng Xanh chính thức nghỉ tại Sabeco từ  ngày 1-7

Như vậy, sau một năm được bổ nhiệm làm đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco (8-2016), ông Xanh chính thức nghỉ công tác tại đơn vị này.

Trước khi được bổ nhiệm làm đại diện vốn nhà nước tại Sabeco, ông Xanh là thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc Sabeco. Đồng thời làm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.

Bên cạnh đó, thông tin từ Sabeco cho biết sẽ tổ chức Đại hội cổ đông trong tháng 4 này. Đại hội sẽ thông qua các tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017. Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập…

Trong đó đáng chú ý là tiêu chuẩn đối với ứng viên tham gia HĐQT độc lập tuân theo Luật Doanh nghiệp: Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẻ đẻ… Không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Ngoài ra, các ứng viên HĐQT độc lập phải đáp ứng một số điều kiện: là thành viên HĐQT không điều hành và không phải là người có liên quan với tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm.

Không phải là thành viên HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Sabeco nắm quyền kiểm soát. Không là cổ đông lớn hoặc là người đại diện của cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông lớn của Sabeco. Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Sabeco trong hai năm gần nhất...

Đại hội đồng cổ đông dự kiến bầu bổ sung hai thành  HĐQT độc lập.

TÚ UYÊN