Gói hỗ trợ trị giá 300 tỉ đồng này dành cho cá nhân có nhu cầu vay vốn mua nhà ở. Chương trình áp dụng đối với các khoản vay mới, được ký kết và giải ngân trong thời hạn của chương trình. Ngoài ưu đãi trên, khách hàng còn được hưởng miễn phí các loại dịch vụ như sau: mở tài khoản tiền gửi thanh toán, nộp tiền mặt vào tài khoản VND, rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi tiết kiệm VND, ngoại tệ cùng tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản. Đặc biệt khách hàng sẽ được rút tiền mặt từ nước ngoài chuyển về sau năm ngày kể từ ngày báo “có” (thay vì bảy ngày như trước đây) mà không mất bất kỳ chi phí nào.

NGA SƠN