Kỷ luật Phó Chủ tịch TP Hội An và 1 bí thư phường

Ngày 18-8, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Quảng Nam xác nhận, tại kỳ họp thứ 9 khoá XXII, UBKT tỉnh này đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An và ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Đảng uỷ phường Cẩm An (TP Hội An).

Cụ thể, ông Nguyễn Thế Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, trong thời gian giữ chức vụ Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thanh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Thanh nhiệm kỳ 2010-2015; không lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã Cẩm Thanh triển khai các quyết định giải quyết khiếu nại của UBND TP Hội An và UBND tỉnh Quảng Nam.

Cũng trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, ông Hùng ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 731,7 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định luật đất đai.

Liên quan đến thửa đất trên, ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Đảng uỷ phường Cẩm An, TP Hội An, trong thời gian giữ chức Phó Trưởng phòng TN&MT TP Hội An đã ký tờ trình đề nghị UBND TP Hội An cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định.

UBKT Tỉnh uỷ Quảng Nam nhận định, vi phạm của các ông Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Đình Hùng gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, tạo dư luận xấu trong nội bộ một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, lÀm giảm uỷ tín của các nhân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương về công tác quản lý đất đai.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân và hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định số 102 ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh uỷ Quảng Nam quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Đình Hùng bằng hình thức cảnh cáo.