Làm 10 năm, tự ý thôi việc có được trợ cấp?

Em làm việc ở công ty cũng gần được 10 năm. Vì điều kiện gia đình nên em muốn chấm dứt hợp đồng lao động. Cho em hỏi có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không và có được giải quyết chế độ gì không?

 Nguyễn Viết Lịnh (nguyenvietlinh10121982@gmail.com)

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNHĐoàn Luật sư TP.HCM  trả lời:

Pháp luật về lao động cho phép các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tùy thuộc vào loại hợp đồng lao động đã ký mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy bạn không nói rõ loại hợp đồng lao động mà bạn đã giao kết với công ty nhưng nếu bạn làm việc liên tục gần 10 năm ở đây thì loại hợp đồng lao động của bạn là loại hợp đồng không thời hạn. Do đó, bạn có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động theo khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 (BLLĐ) hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 3 Điều 37 BLLĐ. Khi đơn phương bạn phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của BLLĐ.

Với khoảng thời gian mà bạn không tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì công ty sẽ có trách nhiệm trả tiền trợ cấp thôi việc cho bạn theo quy định tại Điều 48 BLLĐ. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian bạn đã làm việc thực tế cho công ty trừ đi thời gian bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được công ty chi trả trợ cấp thôi việc. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của sáu tháng liền kề trước khi bạn thôi việc. Cứ mỗi năm được nửa tháng tiền lương.

Còn thời gian bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Luật Việc làm năm 2013. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.
Người lao động đến cơ quan BHXH TP.HCM để làm các thủ tục liên quan đến BHXH. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hồ sơ nhận BHXH 1 lần online cần những gì?

(PLO)- Muốn nộp hồ sơ nhận BHXH một lần online, người lao động cần có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và chữ ký số tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động.
CCCD gắn chíp có thời hạn sử dụng ra sao?

CCCD gắn chíp có thời hạn sử dụng ra sao?

(PLO)- CCCD có hạn sử dụng đến khi người được cấp đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Tuy nhiên, có những trường hợp CCCD sẽ có giá trị vô thời hạn.