Chậm trả thẻ CCCD: 1 đề xuất gửi Bộ Công an

Chậm trả thẻ CCCD: 1 đề xuất gửi Bộ Công an

(PLO)- 100% dữ liệu công dân sẽ được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được cấp số định danh cá nhân và được cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) trong độ tuổi.
Làm CCCD, bao lâu người dân được nhận thẻ?

Làm CCCD, bao lâu người dân được nhận thẻ?

(PLO)- Khi làm thủ tục cấp căn cước công dân, nếu đăng ký trực tiếp đến nhận thẻ, công dân vẫn có thể giữ lại chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân cũ còn thời hạn.