Lao động nước ngoài có được tham gia BHXH bắt buộc?

Cho tôi hỏi, đối với những lao động nước ngoài thì có cần phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) hay không? Luật quy định cụ thể như thế nào?

Theo tôi biết, hiện nay có một số cơ quan BHXH bắt buộc công ty có lao động nước ngoài phải tham gia BHXH cho người lao động nước ngoài.

Bạn đọc có địa chỉ email Thanhtra…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014 quy định người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHYT.

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014 quy định người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc. Quy định này có hiệu lực thực hiện từ 1-1-2018.

Thực hiện theo quy định trên, người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên theo đúng quy định pháp luật thì thuộc đối tượng tham gia BHYT, mức đóng bằng 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ LĐ-TB&XH đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo nghị định quy định về thực hiện chính sách BHXH đối với người lao động là người nước ngoài để trình Chính phủ.

Vì thế, việc đóng BHXH cho lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam chỉ được thực hiện khi có nghị định hướng dẫn. Do đó, hiện nay cơ quan BHXH chưa thực hiện thu BHXH cho đối tượng này.