Lập tổ công tác đối thoại với người dân Thủ Thiêm

Thanh tra Chính phủ vừa ký quyết định thành lập tổ công tác phục vụ tổ chức đối thoại với người dân khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM).
Lập tổ công tác đối thoại với người dân Thủ Thiêm ảnh 1

Quyết định thành lập Tổ công tác đối thoại với người dân Thủ Thiêm.

Tổ công tác này gồm tám thành viên do ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương, làm tổ trưởng.

Tổ có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức đối thoại, ghi biên bản buổi đối thoại với người dân khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng thời tham mưu với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để trả lời với người dân khi có yêu cầu.
Tổ công tác cũng sẽ phối hợp với UBND TP.HCM, các cơ quan chức năng chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự trong buối đổi thoại với người dân và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao.
Trước đó, vào tháng 1-2020, Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM đã thống nhất cuộc tiếp xúc đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ với các hộ dân tại năm khu phố thuộc 3 phường có khiếu nại nhà đất nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến 22-2.
Tuy nhiên, do các cơ quan chức năng đang tập trung phòng, chống dịch COVID-19 nên đầu tháng 2-2020, cuộc đối thoại này tạm hoãn lại và chờ thông báo sau.