Lịch tư vấn pháp luật (Từ 15-8 đến 20-8)
Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 15-8:

Sáng: Luật sư (LS) MAI TRUNG TÍN (dân sự, nhà đất, kinh tế).

Chiều: LS TRỊNH CÔNG MINH (dân sự, nhà đất, Luật Doanh nghiệp, hôn nhân gia đình).

Thứ Ba, 16-8:

Sáng: LS NGUYỄN THẾ THÔNG (nhà đất, kinh tế, lao động).

Thứ Tư, 17-8:

Sáng: LS PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình sự, lao động).

Thứ Năm, 18-8:

Sáng: LS LÊ NHẬT QUANG (dân sự, lao động, Luật Doanh nghiệp).

Thứ Sáu, 19-8:

Sáng: LS PHÙNG THỊ HÒA (hình sự, dân sự, nhà đất).

Thứ Bảy, 20-8:

Sáng: LS TRƯƠNG THỊ HÒA (nhà đất, dân sự, hình sự, kinh tế).