Lịch tư vấn pháp luật (Từ ngày 19-9 đến 24-9)
Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 19-9:

Sáng: Luật sư (LS) Đào Thị Thuận (dân sự, hình sự).

Chiều: LS Phạm Minh Tâm (dân sự, hình sự, nhà đất, hôn nhân gia đình).

Thứ Ba, 20-9:

Sáng: LS Tô Ngọc Minh Tuấn (dân sự, hình sự).

Thứ Tư, 21-9:

Sáng: LS Trần Công Ly Tao (hình sự, dân sự, kinh tế).

Thứ Năm, 22-9:

Sáng: LS Trần Chính Nghĩa (hình sự, dân sự).

Thứ Sáu, 23-9:

Sáng: LS Lại Thị Lệ Thanh (dân sự, lao động).

Thứ Bảy, 24-9:

Sáng: LS Cao Ngọc Sơn (dân sự, hình sự, nhà đất).