Từ khóa:

#Linh Đông
Tìm thấy 14 kết quả
Khóc cười với chăm sóc mai Tết giá khủng

Khóc cười với chăm sóc mai Tết giá khủng

(PLO)- Để có mai vàng đón tết mà không phải bỏ công chăm sóc, nhiều gia đình đã chọn cách thuê các nhà vườn chăm sóc mai hộ, trong đó nhiều gốc mai giá trị bạc tỉ.