Từ khóa:

#Lớp 10
Tìm thấy 85 kết quả
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM.

TP.HCM: Điểm chuẩn vào lớp 10 tăng

(PLO)- Điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2023 tăng so với năm 2022. Mức điểm chênh lệch khá lớn giữa các trường tốp đầu và tốp cuối.