Mỗi tháng có 8.500 doanh nghiệp 'chia tay' thị trường

Theo báo cáo 11 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11-2020, cả nước có gần 2.800 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019.
Ngoài ra, còn có khoảng 4.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 5,7%; có 1.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 31%.
Tính chung 11 tháng đầu năm 2020 có gần 93.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó có hơn 44.400 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Có 33.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hơn 15.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.
Trung bình mỗi tháng có 8,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Kinh doanh khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp đóng cửa, trả mặt bằng cho thuê. 

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 11 tháng qua, cả nước có gần 124.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm khoảng 2% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, còn có 40.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trung bình mỗi tháng có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm