Số công ty thoi thóp, 'chết lâm sàng' tăng khủng

Năm 2018, cả nước có gần 131.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1,5 triệu tỉ đồng, tăng 3,5% về số DN và tăng 14% về số vốn đăng ký so với năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một DN đạt 11,3 tỉ đồng, tăng 10%.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, số DN thành lập mới của năm 2018 đã thấp hơn so với con số mục tiêu Chính phủ đặt ra hồi đầu năm (Nghị quyết 01/2018/NQ-CP) là 135.000 DN. Bên cạnh đó còn có 34.000 DN quay trở lại hoạt động, tăng 29% so với năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong năm nay lên gần 165.000 DN. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới năm 2018 là 1,1 triệu người, giảm 4,7% so với năm trước.
Tuy nhiên, số DN tạm ngừng hoạt động trong năm 2018 lên tới hơn 90.600 DN, tăng gần 50% so với năm trước. Trong đó, bao gồm khoảng 27.000 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25% và trên 63.500 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 63%.
Số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2018 là hơn 16.300 DN, tăng 35% so với năm trước, trong đó gần 15.000 DN có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng, chiếm 91% và tăng 34%.