Một lớp hơn 35 học sinh làm sao học tích hợp?

Theo quy định, học sinh trong một lớp tích hợp là 35 em, như vậy đã đông rồi. Nhưng số lượng học sinh trong lớp con tôi lên đến 38 em, chúng tôi rất lo lắng về hiệu quả giảng dạy nếu lớp vẫn đông như vậy. Số lượng học sinh nhiều như thế liệu một giáo viên có đủ thời gian để chia đều cho tất cả em được hay không? Liệu chất lượng đào tạo của chương trình tích hợp có đảm bảo?

Một số phụ huynh lớp 6, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, TP.HCM

Ông LÂM TRIỀU NGHI, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cho biết: Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM thì một lớp tích hợp chỉ được tối đa 35 em. Đúng là hiện tại nhà trường có lớp sĩ số vượt quá quy định nhưng lớp cao nhất chỉ có 38 em. Nhà trường đã có buổi họp với đại diện cha mẹ học sinh của 15 lớp 6, phụ huynh cũng có phản ảnh về việc này và chúng tôi đã nghiên cứu giải quyết.

Tuy nhiên, để giải quyết giảm sĩ số trong giờ học chương trình tích hợp phải sắp xếp lại thời khóa biểu. Việc này sẽ được tiến hành ở học kỳ II vì việc sắp xếp thời khóa biểu ảnh hưởng đến giáo viên và các môn học khác, lớp học khác. Nhà trường rất mong phụ huynh hiểu và thông cảm cho nhà trường hết học kỳ I này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm