Mua bảo hiểm phương tiện giao thông bắt buộc và mức phạt

“Điều 8. Bảo hiểm bắt buộc.

1.Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện.

Bảo hiểm bắt buộc chỉ áp dụng đối với một số loại bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợiích công cộng và an toàn xã hội.

2.Bảo hiểm bắt buộc bao gồm:

a)Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với hành khách;”.

Bên cạnh đó, Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGTVT quy định về xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông không có Giấy chứng nhận Bảo hiểm trách nhiệm dân sự như sau:

  • Đối với người điều khiển mô tô, xe máy:

Điều 21 quy định như sau: Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;”.

-     Đối với người điều khiển ô tô, máy kéo, các loại xe tương tự xe ô tô

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;”.