TP.HCM: Xả rác càng nhiều trả tiền càng cao

TP.HCM: Xả rác càng nhiều trả tiền càng cao

(PLO)- Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính dựa trênkhối lượng và thể tích chất thải ra sẽ góp phần giúp người dân có ý thức hơn trong việc phân loại rác tại nguồn.