Hỏi giùm bạn

Mua vàng miếng không đúng nơi quy định có bị phạt?

Trong dịp đầu năm, gia đình tôi thường đi mua vàng miếng để lấy may mắn. Tuy nhiên, tôi có nghe việc mua bán vàng miếng phải được thực hiện tại những điểm kinh doanh có giấy phép.

Xin hỏi, nếu việc mua, bán vàng miếng tại những điểm không có giấy phép thì có bị xử phạt?

Bạn đọc Thinhpham…@gmail.com

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 10 Nghị định 24/2012 thì chỉ các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng mới được phép thực hiện hoạt động mua, bán vàng miếng với các tổ chức, cá nhân.

Do đó, chỉ có các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng (ngân hàng) được cấp giấy phép kinh doanh thì mới được phép mua, bán vàng miếng.

Trường hợp tổ chức, cá nhân mua, bán vàng miếng tại các địa điểm không có giấy phép kinh doanh thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2019.

Cụ thể, phạt cảnh cáo đối với cá nhân nào có hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, mức phạt cho hành vi trên sẽ là 10-20 triệu đồng.

Đó là áp dụng đối với người đi mua, còn đối với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh vàng mà không có giấy phép thì sẽ bị phạt tiền 300-400 triệu đồng theo điểm a khoản 8 Điều 24 Nghị định 88/2019.