Mức phạt vượt quá tốc độ cho phép năm 2021

Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, hành vi điều khiển xe cơ giới khi tham gia giao thông chạy quá tốc độ quy định sẽ bị nghiêm cấm. Theo đó, người nào bị vi phạm có thể bị phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 12 triệu đồng đối với ô tô và 200 ngàn đồng đến 2 triệu đồng đối với xe máy.

Cụ thể, tại Điều 5 Nghị định 100/2019 quy định cụ thể mức xử phạt đối với từng tốc độ vượt quá mà người điều khiển xe phạm phải.

Trong đó, đối với xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h (Điểm a Khoản 3 Điều 5).

Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (Điểm i Khoản 5 Điều 5).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (GPLX) từ 1 đến 3 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5).

Trường hợp người điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 20 km/h đến 35 km/h sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng (Điểm a Khoản 6 Điều 5).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng GPLX từ 2 đến 4 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5).

Tương tự như vậy, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h (Điểm c Khoản 7 Điều 5).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng GPLX từ 2 đến 4 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5).

Đối với mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, phạt tiền từ 200 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h (Điểm c Khoản 2 Điều 6).

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h bị phạt tiền từ 600 ngàn đồng đến 1 triệu đồng (Điểm a Khoản 4 Điều 6).

Tương tự như vậy, đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng (Điểm a Khoản 7 Điều 6).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng GPLX từ 2 đến 4 tháng (Điểm c Khoản 10 Điều 6).

Trường hợp đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng sẽ bị phạt tiền từ 400 ngàn đồng đến 600 ngàn đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến 10 km/h (Điểm a Khoản 3 Điều 7).

Còn vượt quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h sẽ bị phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng (Điểm a Khoản 4 Điều 7).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng GPLX (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 1 tháng đến 3 tháng (Điểm a Khoản 10 Điều 7).

Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h (Điểm b Khoản 6 Điều 7).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng GPLX (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 2 tháng đến 4 tháng (Điểm b Khoản 10 Điều 7).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm