Hỏi giùm bạn

Muốn thay đổi nội dung di chúc đã lập được không?

Năm nay tôi đã trên 80 tuổi, sức khỏe nay ốm mai đau nên đã lập di chúc công chứng để phần tài sản là căn nhà cho người con trai. Sau khi lập di chúc xong, tôi được biết người con gái của tôi, trước đó đã cho tài sản nhưng hiện đang gặp khó khăn về tài chính. Vì thế, tôi muốn chia thêm một phần căn nhà cho người con gái.

Xin hỏi, bản di chúc đã lập và ký tại văn phòng công chứng rồi thì có được thay đổi nội dung không?

Bạn đọc Trần Văn Thành, TP.HCM

Người dân làm thủ tục tại phòng công chứng số 4, TP.HCM. Ảnh: HTD

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, trả lời: Tại Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc như sau: Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau. Nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

Ngoài ra, khoản 3 Điều 56 Luật Công chứng 2014 quy định: Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.

Như vậy, đối với di chúc đã được công chứng xác nhận nhưng người lập di chúc muốn thay đổi di chúc vì một lý do nào đó thì hoàn toàn có thể thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm