‘Năm 2017 không được trễ hẹn hồ sơ cấp giấy cho dân’

Theo báo cáo của Sở TN&MT, đầu năm 2016, do vướng thẩm quyền trong lĩnh vực cấp đổi giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai 2013 (phải gom về một mối là Sở TN&MT - PV) nên tại TP.HCM đã xảy ra tình trạng quá tải hồ sơ. Điều này dẫn tới tỉ lệ hồ sơ trễ hẹn lên đến hơn 30%. Đến nay, tỉ lệ này đã được kéo giảm nhưng vẫn còn ở mức khoảng 10%.

Ông Phạm Ngọc Liên, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP, báo cáo: Vướng mắc về thẩm quyền nêu trên vừa được tháo gỡ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017 sửa đổi Nghị định 43/2015 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, người dân đăng ký biến động nhà, đất chỉ cần tới văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện. “Từ ngày 3-3, thời điểm Nghị định 01 có hiệu lực, tình trạng trễ hẹn hồ sơ sẽ kéo giảm đến mức thấp nhất và hướng tới không còn hồ sơ trễ hẹn” - ông Liên nói.

Ông Lê Văn Khoa chỉ đạo trong sáu tháng đầu năm 2017, Sở TN&MT phải chấm dứt được tình trạng trễ hẹn hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người dân. Đồng thời phải hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận cho tất cả hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy mà người dân chưa làm hồ sơ, thủ tục để hợp thức hóa. Trường hợp người dân chưa có nhu cầu cấp giấy thì cũng phải yêu cầu đăng ký bắt buộc để phục vụ cho công tác quản lý.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.