Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM

Nâng cao đạo đức công vụ, phục vụ dân

Ngày 25-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối dân - chính - đảng TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc với 298 đại biểu đại diện cho 8.848 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá những kết quả hoạt động của Đảng bộ khối là khá toàn diện, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP.HCM.

Cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm

Tuy nhiên, ông Trần Lưu Quang cũng cho rằng công tác quản lý đảng viên của đảng bộ, chi bộ có nơi chưa chặt chẽ. Một số cấp ủy chưa chủ động thực hiện công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác tự kiểm tra nội bộ, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số cấp ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Lưu Quang đề nghị Đảng bộ khối cần lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chương trình phát triển của TP.HCM.

“Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng cần có giải pháp nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện chế độ công chức, công vụ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, hiệu quả công việc. Cùng đó là xây dựng văn minh công sở, thực hiện công khai, minh bạch, tận tụy trong giải quyết công việc với tổ chức, doanh nghiệp và người dân, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân” - ông Quang nói.

Bên cạnh đó, ông Trần Lưu Quang cũng đề nghị cần tiếp tục có các giải pháp mang tính đột phá hơn nữa để nhận diện và phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, tăng cường tính chủ động của các cấp ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; khẩn trương giải quyết những thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, ông Trần Lưu Quang cũng đề nghị Đảng bộ khối thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm nhiệm vụ tham mưu chiến lược, cán bộ làm việc trong các cơ quan, bộ phận trực tiếp tham mưu, giúp việc.

Nâng cao đạo đức công vụ, phục vụ dân ảnh 1
Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, vươn lên

Trước đó, Bí thư Đảng ủy Khối dân - chính - đảng TP.HCM Võ Ngọc Quốc Thuận cho biết trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, động viên mạnh mẽ sức sáng tạo, nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ TP.HCM. Hầu hết các chỉ tiêu đều cơ bản đạt và vượt.

2.231 là số lượng đảng viên đã được phát triển trong nhiệm kỳ qua của toàn Đảng bộ (đạt 111,55%), vượt chỉ tiêu so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II đề ra là 2.000 đảng viên. 

Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối dân - chính - đảng TP.HCM, cho biết nhiệm kỳ qua, một trong những điểm đột phá của Đảng ủy khối là đã chủ động đề xuất, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định 827 ngày 8-3-2017 về quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối dân - chính - đảng TP với các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ban cán sự đảng UBND TP và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối.

Theo bà Nga, quy chế này đã góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác cán bộ, trao đổi, thực hiện quy trình phân công công tác cán bộ, bổ nhiệm cấp trưởng, phó trưởng phòng và tương đương, bổ nhiệm cán bộ là cấp ủy viên các cơ sở Đảng có sự chuyển động tích cực.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối cũng đã xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sáu chương trình trọng tâm của Đảng bộ khối như chương trình chủ động phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các quan điểm sai trái; nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...