Ngày mai, Sabeco dự kiến miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông Sabeco dự kiến sẽ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Vũ Quang Hải; bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nam làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Ngoài ra, HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông Sabeco thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Chung Trí Dũng và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Minh làm thành viên ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013-2018.

Trước đó, vào giữa tháng 1-2017, ông Vũ Quang Hải đã có đơn gửi Bộ Công Thương đề nghị xem xét chấp thuận cho ông tiếp tục làm việc tại Sabeco. Bộ Công Thương nhất trí với kiến nghị này và đề nghị ông Hải báo cáo với ban lãnh đạo Sabeco xem xét quyết định.

Theo báo cáo tài chính của Sabeco quý IV-2016, doanh thu đạt 8.844 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 977 tỉ đồng. Tính lũy kế cả năm 2016, Sabeco đạt 30.666 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.655 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm