Người bán mũ bảo hiểm giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Theo đó, doanh nghiệp, hộ kinh doanh bán mũ bảo hiểm phải có trách nhiệm bán mũ bảo hiểm đúng chuẩn, không được bán mũ bảo hiểm giả.
Kể từ ngày bán mũ bảo hiểm, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình phải thông báo bằng văn bản về tên, địa chỉ cửa hàng bán lẻ và người chịu trách nhiệm trước pháp luật cho UBND xã nơi kinh doanh trong thời hạn bảy ngày.
Nghị định nêu rõ mũ bảo hiểm phải đáp ứng các quy định kỹ thuật và quy định quản lý chất lượng trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Mũ giả mũ bảo hiểm gồm: mũ có hình dáng bên ngoài giống mũ bảo hiểm nhưng không có giá trị sử dụng, công dụng của mũ bảo hiểm theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành; mũ giả mạo về sở hữu trí tuệ; mũ có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa giả mạo tên doanh nghiệp, địa chỉ của doanh nghiệp khác; mũ giả mạo tên thương mại hoặc tên thương phẩm hàng hóa; mũ có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất hàng hóa; mũ giả mạo hoặc sử dụng trái phép dấu chứng nhận hợp quy về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm đối với doanh nghiệp: Doanh nghiệp phải có hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng, áp dụng đáp ứng các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001; có trang thiết bị của dây chuyền sản xuất phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để sản xuất mũ bảo hiểm có chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng; có hoặc thuê phòng thử nghiệm (Phòng thử nghiệm phải có năng lực đáp ứng yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025)…
Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 1-7), các doanh nghiệp đang thực hiện hoạt động sản xuất mũ bảo hiểm phải rà soát các điều kiện và hoàn thành thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm theo quy định tại nghị định này.
Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp đang thực hiện hoạt động nhập khẩu mũ bảo hiểm; doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình đang thực hiện hoạt động phân phối mũ bảo hiểm phải rà soát các điều kiện để thực hiện theo quy định tại nghị định này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm