Người lao động được thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu

Tuy nhiên, có một số NLĐ không thuận tiện cho KCB tại nơi đăng ký ban đầu.

Cho tôi hỏi, việc công ty không giải quyết cho NLĐ xin đăng ký tại các nơi KCB ban đầu theo như ý muốn của NLĐ thì NLĐ phải liên hệ cơ quan nào để được giải quyết? Ngoài ra, NLĐ có thể trực tiếp đến liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để đăng ký lại không và thủ tục như thế nào?

Bạn đọc có địa chỉ email huonggiang…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16-11-2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT thì người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB theo danh sách các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu được BHXH TP.HCM thông báo hằng quý trên trang thông tin điện tử (địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/danh-muc).

Nếu NLĐ có nguyện vọng thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu thì lập hồ sơ theo phiếu giao nhận hồ sơ 610, thủ tục hồ sơ tại địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-s...bhxh-the-bhyt, nộp cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ vào tháng đầu quý để được giải quyết.

Nghỉ việc khi sảy thai được cơ quan bảo hiểm đóng BHXH

Vừa rồi, đơn vị của tôi có nhân viên bị sảy thai và phải nghỉ 20 ngày. Trong thời gian nghỉ, đơn vị không đóng bảo hiểm cho NLĐ này.

Cho chúng tôi hỏi, nếu vậy thì tháng nhân viên nữ này nghỉ việc có được coi là có đóng BHXH không? Ngoài ra, đơn vị và nhân viên nữ không đóng BHXH thì có được xem là gián đoạn thời gian đóng BHXH?

Thu Trang (Quận Phú Nhuận, TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Theo khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017, NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và NLĐ không phải đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thời gian nghỉ được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho NLĐ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm